Vår filosofi

VÅR FILOFOSI

Vi vill att integrationen i Sverige ska vara effektiv, hållbar och "på riktigt". Allt vi gör utgår från det..

  INTEGRATION

Med integration mot segregation tillsammans med näringsliv, stat, lands- ting, kommuner och  organisationer. 

INDIVIDEN

Det är i mötet mellan den nysvenska individen och föreningsmedlemmen, volontären eller arbets- givaren som innehåll och hållbara värden skapas. 

TID

Ingenting kan tas för givet i mötet med en medmänniska från en annan kultur. Alla invandrare är unika individer som måste mötas som den personlighet och medmänniska han/hon är.