Styrelse

STYRELSE

STENE

ORDFÖRANDE

För mig är integration ett möte och en vilja att mötas. En insikt att människor med olika bakgrund oavsett om det är kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, religiös inriktning eller kulturell och etnisk bakgrund leder till ett rikare samhälle. Kort sagt, mångfald ger framgång. Den dagen vi slutar utveckla oss har vi börjat vår egen avveckling. Därför är integration så viktigt.


Stene Boldt
0760-47 67 82

SUZANA

PROJEKTLEDARE

Integration är ett av de kommande årtiondens viktigast frågor. Att vara integrerad i ett land, en stad, en miljö är nödvändigt för individen, för samhället samt för nationalekonomin. Att få arbeta med dessa frågor är viktigt och meningsfullt för mig.


Suzana Axeheim
0722-02 19 78

URSULA

SEKRETERARE

För att komma igång med att kommunicera med varje kille, letade jag upp något tryck på var och ens kläder som vi kunde kommentera och prata om samt fotograferade var och en och skrev in deras namn på fotot. En strategi för att lära mig se dem individuellt. Nyfikenhet och intresse, utan dessa båda blir det inga möten, inget samspel, utbyte eller integration


Ursula Eldh
0733-70 19 00

DAVID

PROJEKTLEDARE

MAGNUS

V ORDFÖRANDE / KASSÖR

Det känns oerhört meningsfullt att arbeta med något som både hjälper människor som bär på fruktansvärda erfarenheter och förstärker svensk ekonomi, och som dessutom skapar glädje


Magnus Franzén
0704-50 90 30

Jag är en entreprenör som kommer ifrån Australien, jag sitter på en rikedom av erfarenheter som sträcker sig allt ifrån utbildning, personlig och professionell utveckling av företag. Jag tror att nyckeln till att få fram människors fulla potential ligger i att individen hittar sitt syfte och söka upp möjligheter för dem själva. Jag lägger stor vikt och motivation vid ”hands on” metoden och att lära sig av metodik, och förespråkar positiva förebilder.« 

”No one cares how much you know, until they know how much you care” (David Hare, 2000)

 

David J. Hare
0735-77 22 97