Projekt

STÄNDIG UTVECKLING AV PROJEKT 

Vårt utvecklingsarbete för effektiv och långsiktig integration grundar sig på vår beprövade erfarenhet och ackumulerad kunskap.

En av förutsättningarna för Ta sats att strategiskt fortsätta utveckla våra metoder är att samarbeta kunskaps-baserat med andra, kompletterande aktörer. Vi behöver skapa samarbeten för fortsatt framgång och skapa bestående värden.

 

Det behövs ständigt nya angreppssätt och nytänkande.

Vi vet att synergi-effekterna blir avsevärda när flera tillsammans gör gemensam sak och olika perspektiv möts och bryts mot varandra.

 

Vi är beredda att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper, modeller och metoder.

 

Vi ansöker löpande om stöd för nya projekt.

PROJEKT VI UTVECKLAR JUST NU

KulturRUT, Helsingborg

Ge rummet - inte järnet, Helsingborg

RUT, Landskrona

Föreningshub, Landskorna

Integrationspunkt, Landskrona

Föreningshub, Åstorp

TJUGO5, Höganäs

Integrationens dag 30/11