Våra koncept

VÅRA KONCEPT

 

Migrationen ökar i världen. Det ställer större krav på att mötet mellan människor med olika bakgrund och kultur både blir av och blir bra. Sverige är i stort behov av bättre integration.  Integration uppstår i möten mellan människor och därför skapar Ta sats mötesplatser för hålllbar integration. Vi vill åstadkomma ökad mångfald och ökat samhällsengagemang.  Vi har många koncept för att möta olika integrationsbehov. Här nedan presenterar vi ett urval av dem.


RUT Relationer Utveckling Trivsel

 

Målgrupp: nyanlända vuxna kvinnor. 

 

Kvinnor med kort tid i Sverige och svårigheter att komma ut i samhället motiveras till Relationer, Utveckling och Trivsel. Vi ökar kunskapen om svenska samhället och betydelsen av fysisk och psykisk hälsa. I samarbete med lokala entreprenörer och näringslivet. 

FÖRELÄSNING PÅ  ASIH/PALLIATIVA ENHETEN HOSPICE HELSINGBORG

BOULESPEL PÅ GRÖNINGEN MED BOULEFÖRENINGEN KÄRNAN

STUDIEBESÖK PÅ ICA KVANTUM HELSINGBORG

 

BOOTCAMP I AGGARP SOMMAREN 2018

one2one

 

Målgrupp: nyanlända och svenska ungdomar 15 - 20 år.

 

Unga svenska personer möter nyanlända unga personer. Mötet förmedlar kamratskap, goda värderingar och ökad kunskap omhur vårt samhälle fungerar. Vi utvecklar konceptet tillsammans med Scouterna.

FÖR FULLA SEGEL I NORRA HAMNEN SOMMAREN 2018

ONE2ONE MÖTE PÅ PIXLAPIREN 

CHILI CON CARNE PÅ SVENSKA 

Tjugo5

 

Målgrupp: nyanlända unga vuxna mellan tjugo och trettio år.

 

Nyanlända ungdomar bor ofta ensamma i egen lägenhet och lyckas inte orientera sig i det svenska samhället. I Tjugo5 träffar de ungdomar i deras egen ålder , våra volontärer och andra svenskar . Tillsammans lagar de mat och utbyter erfarenheter. I projektet vill vi förmedla hopp, vara guider och förebilder och stöd i att förstå, hantera och växa in sin roll i sitt nya hemland. 

BARBEQUE PÅ KULLABERG

MIDDAG MED VOLONTÄRER

BARISTAUTBILDNING


PEA

 

Målgrupp: nyanlända med svag förankring på arbetsmarknaden

Vårt koncept i 12 steg motiverar till PEA dvs Praktik, Entreprenörskap och Arbete. Detta är ett egenutvecklat, beprövat och framgångsrikt koncept som anpassas till varje enskild, unik individ.

SOMMARJOBB

BUTIKSFÖRSÄLJNING

FRITIDSAKTIVITETER

 

INTEGRATIONSCAMPUS

 

Med HVB-hem som bas har vi utvecklat och drivit ett Integrationscampus i 18 månader. Våra erfarenheter från Integrationscampus kommer ständigt till nytta i våra övriga projekt och utvecklingsarbetet. 

 

 

FOSTRAN OCH BOENDE

PERSONLIG UTVECKLING