Om Ta sats

Om Ta sats

 Ta sats är en ideell förening, som drivs av ett antal eldsjälar och volontärer.

Vi samarbetar med andra ideella föreningar, enskilda, företagare och det offentliga, främst i nordvästra Skåne.

 

Vårt mål är att bidra till effektiv integration och minskad segregation.

 

Ta sats startade som en fritidsklubb på HVB-hemmet Örestrand i Fimi ABs regi,  Höganäs med syfte att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar att etablera sig i Sverige. Varje onsdag kväll, utan undantag, träffades nyanlända ungdomar, inbjudna gäster, vuxna, ungdomar i samma ålder och ett 15 -tal organiserade volontärer.

 

Nu har vår verksamhet vuxit med olika grupper av nyanlända unga, män och kvinnor och svenskar. Vi driver projekt på riksplanet, regionalt och lokalt

INTEGRATION PÅ RIKTIGT

Vi anser att effektiv integration ska bedrivas från första dagen i Sverige, med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Det kallar vi "Integration på riktigt"!

De projekt vår förening skapar skall vara skalbara och obundna till plats. 

Pilotprojekt som genomförs ska kunna place­ras och genomföras var som helst nationellt.

SAMARBETSPARTNERS

 

Vi driver projekt som stöds av bl a  Helsingborgs stad, Region Skåne och  Delegationen mot Segregation.

 

I långsiktiga och hållbara partnerskap med aktörer på såväl lokal, regional, nationell och internationell bas.


STADSDELS-

MAMMORNA 2.0

VisionsfondenBEPRÖVAD ERFARENHET OCH ACKUMULERAD KUNSKAP

All vår verksamhet baseras på kunskap  och beprövad erfarenhet och vi vill bidra till den acku­mulerade kunskapen inom våra verksamhetsområden. 

 

Vi vet att arbete med nyanlända för integration innebär att arbeta ur ett individuellt perspektiv, att ingenting är "självklart" och att det tar tid.   

 

Vi strävar efter att ta till oss ny kunskap och lära oss av rapporter och aktuell forskningen. 

 

Vår egen rapportering och utvärdering av genomförda projekt är en naturlig och nödvändig del i vårt eget arbete.  

 

 

 

 

RAPPORTER OCH UTVÄRDERINGAR