HEM

För Effektiv och hållbar integration

Ta sats för integration - mot segregation


 

Föreningen Ta sats vill ge dem som deltar i verksamheten förutsättningar att lyckas i livet och möjlighet att "Ta sats" för att etablera sig i Sverige genom utbildning, praktik, arbetslivserfarenhet, coaching med mera.

                                                     Just nu arbetar vi med fyra olika projekt: 

One2one

Unga svenskar möter nyanlända

Unga svenskar och unga nysvenskar möts för att skapa förutsättningar för livslång vänskap.

RUT

Relationer Utveckling

Trivsel

med nyanlända kvinnor för att guida dem ut i samhället och in i samhällets gemenskap.

Tjugo5

Vägvisning i samhället

Samtal och möten mellan nyanlända unga vuxna och volontärer kring matlagning och måltid. 

PEA

Praktik Entreprenörskap Arbete

Pilotstudier av insatser från ideella föreningar mot segregation, som vi genomför med stöd av DELMOS,(Delegationen mot Segregation). LEADER-projekt via Europeiska Socialfonden.

Integrations campus