Om Ta sats

OM Ta sats

 

Ta sats är en ideell förening, som drivs av ett antal eldsjälar och volontärer.

Vi samarbetar med andra ideella föreningar, enskilda, företagare och det offentliga, främst i nordvästra Skåne.

 

Vårt mål är att bidra till effektiv integration och minskad segregation.

 

Ta sats startade som en fritidsklubb på HVB-hemmet Örestrand i Fimi ABs regi,  Höganäs med syfte att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar att etablera sig i Sverige. Varje onsdag kväll, utan undantag, träffades nyanlända ungdomar, inbjudna gäster, vuxna, ungdomar i samma ålder och ett 15 -tal organiserade volontärer.

 

Nu har vår verksamhet vuxit med olika grupper av nyanlända unga, män och kvinnor och svenskar. Vi driver projekt på riksplanet, regionalt och lokalt

 

 

INTEGRATION PÅ RIKTIGT

 

Vi anser att effektiv integration ska bedrivas från första dagen i Sverige, med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Det kallar vi "Integration på riktigt"! 

 

De projekt vår förening skapar skall vara skalbara och obundna till plats. 

Pilotprojekt som genomförs ska kunna place­ras och genomföras var som helst nationellt.

 

 

SAMARBETSPARTNERS

 

Vi driver projekt som stöds av bl a  Helsingborgs stad, Region Skåne och  Delegationen mot Segregation.

 

Vi samarbetar i långsiktiga och hållbara partnerskap med aktörer på såväl lokal, regional, nationell och internationell bas:

Röda Korset. Scoutförbundet, Rädda Barnen, Stadsdelsmammorna 2.0, Visionsfonden Helsingborg, ICA Kvantum Helsingborg, A Sustainable Tomorrrow, FIMI AB.

 

 

 

Ta sats

Projektledare & styrelse

 

STÄNDIG UTVECKLING AV PROJEKT 

Vårt utvecklingsarbete för effektiv och långsiktig integration grundar sig på vår beprövade erfarenhet och ackumulerade kunskap.

 

En av förutsättningarna för Ta sats att strategiskt fortsätta utveckla våra metoder är att samarbeta kunskaps-baserat med andra, kompletterande aktörer. Vi behöver skapa samarbeten för fortsatt framgång och skapa bestående värden.

 

Det behövs ständigt nya angreppssätt och nytänkande. Vi vet att synergi-effekterna blir avsevärda när flera tillsammans gör gemensam sak och olika perspektiv möts och bryts mot varandra.

 

Vi är beredda att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper, modeller och metoder.

 

Vi ansöker löpande om stöd för nya projekt.

PROJEKT VI UTVECKLAR JUST NU

  • KulturRUT, Helsingborg
  • Ge rummet - inte järnet, Helsingborg
  • RUT, Landskrona
  • Föreningshub, Landskorna
  • Integrationspunkt, Landskrona
  • Föreningshub, Åstorp
  • TJUGO5, Höganäs
  • Integrationens dag 30/11

BEPRÖVAD ERFARENHET OCH ACKUMULERAD KUNSKAP

All vår verksamhet baseras på kunskap  och beprövad erfarenhet och vi vill bidra till den acku­mulerade kunskapen inom våra verksamhetsområden. 

 

Vi vet att arbete med nyanlända för integration innebär att arbeta ur ett individuellt perspektiv, att ingenting är "självklart" och att det tar tid.   

 

Vi strävar efter att ta till oss ny kunskap och lära oss av rapporter och aktuell forskningen. 

 

Vår egen rapportering och utvärdering av genomförda projekt är en naturlig och nödvändig del i vårt eget arbete.  

 

 

 

 

RAPPORTER OCH UTVÄRDERINGAR