HEM

Ta sats

FÖR EFFEKTIV OCH HÅLLBAR INTEGRATION

Ta sats för integration - 

mot segregation

 

Föreningen Ta sats vill ge dem som deltar i verksamheten förutsättningar att lyckas i livet och möjlighet att "Ta sats" för att etablera sig i Sverige genom utbildning, praktik, arbetslivserfarenhet, coaching med mera.

 

Just nu arbetar vi med fyra olika projekt: 

 

One2one med unga svenskar och unga nysvenskar för att skapa förutsättningar för livslång vänskap.

 

RUT med nyanlända kvinnor för att guida dem ut i samhället och in i samhällets gemenskap.

 

Tjugo5 med samtal och möten mellan nyanlända unga vuxna och volontärer kring matlagning och måltid. 

 

Pilotstudier av insatser från ideella föreningar mot segregation, som vi genomför med stöd av DELMOS, Delegationen mot Segregation. Dessutom LEADER-projekt via Europeiska Socialfonden.

One2one

Unga svenskar möter nyanlända

Tjugo5

Vägvisning i samhället

RUT Relationer Uteckling Trivsel

PEA

Praktik Entreprenörskap Arbete

Integrations

campus

 

Ta sats på SvT Stockholm

Studieresa 

 

VÅR FILOSOFI

 

Vi vill att integrationen i Sverige ska vara effektiv, hållbar och "på riktigt". Allt vi gör utgår från det.

Vi arbetar med integration, mot segregation tillsammans med näringsliv, stat, landsting, kommuner och andra organisationer. 

Men viktigast är individen. Det är i mötet mellan den nysvenska individen och föreningsmedlemmen, volontären eller arbetsgivaren som innehåll och hållbara värden skapas. 

 

Vi vet att integration tar tid. Ingenting kan tas för givet i mötet med en medmänniska från en annan kultur. Alla invandrare är unika individer som måste mötas som den personlighet och medmänniska han/hon är.

 

Därför utformar vi varje projekt utifrån den kunskapen. Och arbetar med den framför ögonen. Hela tiden.  Alltid. 

 

KONTAKTA OSS

 

Vill du arbeta tillsammans eller helt enkelt

prata om ett koncept eller projekt?  Vi vill gärna få kontakt med dig!